WP-SimpleViewer

WP-SimpleViewer
Wtyczka WP-SimpleViewer pozwala na łatwe tworzenie galerii w WordPressie. Zdjęcia i podpisy mogą być ładowane z biblioteki mediów bezpośrednio z WordPress, Flickr, NextGen Gallery lub Picasa Web Album.

Wymagania

Przed instalacją należy sprawdzić serwer czy spełnia następujące wymagania. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z pomocą techniczną u swojego dostawcy hostingu.
 • WordPress w wersji 2.8 lub wyższej.
 • PHP w wersji 5.2.0 lub wyższej.
 • / Wp-content/uploads / folder musi istnieć i mieć pełne prawa dostępu (777).
 • PHP rozszerzenie DOM extension (jest domyślnie włączona, jednak niektóre hosty mogą go wyłączyć).
 • Aktywny temat musi wywołać wp_head funkcji w to header.php file.

Instalacja

 1. Pobierz wtyczkę WP-SimpleViewer. Rozpakuj folder wtyczek na komputerze lokalnym.
 2. Załaduj kompletny folder plugin do WordPress, katalog /wp-content/plugins/
 3. Zainstaluj wtyczkę poprzez menu 'plugins' w WordPress
 4. Jeżeli /wp-content/uploads/ folder nie istnieje, należy go utworzyć i nadać mu uprawnienia do zapisu (777) za pomocą programu FTP.

Dodawanie Galerii

 1. Dodaj lub edytuj Wpis, Stronę w WordPress.
 2. Kliknij przycisk "Dodaj SIMPLEVIEWER oko 'lub' przycisk 'Ikona SimpleViewer.
 3. Wprowadź wymagane opcje
 4. Kliknij przycisk "Dodaj galerię". Spowoduje to dodanie wymaganych galerii do Twojego postu. Tag galeria będzie wyglądać mniej więcej tak:[SIMPLEVIEWER gallery_id = "4"]

Dodawanie obrazów z Flickr

 1. W "Dodaj galerię" ekran, wybierz Obrazek Źródło: "Flickr".
 2. Wpisz odpowiednią nazwę użytkownika i tagów Flickr. Galeria zdjęć zostaną automatycznie zaktualizowane, jeśli nowe zdjęcia są dodawane do Flickr.
 3. Kliknij przycisk "Zapisz projekt" lub "Publikuj" aby zobaczyć galerię.

Galeria SimpleViewer motyw Compact

Galeria SimpleViewer motyw Modern

Galeria SimpleViewer motyw Classic

Dodawanie obrazów z WordPress Media Library

 1. W "Dodaj galerię" ekran, wybierz Obrazek Źródło: "Media Library". Uwaga można zawierać tylko 1 galerię Mediateka na róg.
 2. W "Dodaj post" lub ekran "Edytuj post" kliknij przycisk "Dodaj media" przycisk, nad głównym oknie tekstowym po.
 3. Poniższe kroki zależą od wersji WordPressa.
 4. Powrót do postu i kliknij 'Zapisz projekt "lub" Opublikuj ", aby odbudować nową galerię. Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki, aby wyświetlić zaktualizowaną galerię.

Aktualizacja do SimpleViewer-Pro

SimpleViewer-Pro obsługuje zaawansowane opcje ustawień, bez marki, nieograniczone zdjęcia i więcej. Aby zaktualizować plugin WP-SimpleViewer do SimpleViewer-Pro, wykonaj następujące czynności:
 1. Kup i pobierz SimpleViewer-Pro. SimpleViewer-Pro jest dostępny w sprzedaży do 45 dolarów. Za zakupy można zapłacić PayPal lub Google Checkout.
 2. Wymień pliki svcore w folderze wtyczek WordPress. Aby to zrobić - wgraj folder /web/svcore/ z SimpleViewer-Pro folderu pobierania do /wp-content/plugins/wp-simpleviewer/svcore/ wewnątrz WordPress folderu instalacji.
 3. Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki. Jeśli nie widzisz opisu SimpleViewer w prawym dolnym rogu galerii, to znaczy, że pomyślnie uaktualniono do wersji Pro.
 4. Teraz możesz wprowadzić zawodowy opcje konfiguracji w "Opcje" Pro obszarze tekstowym. Pro dodaje opcje jeden na wiersz w następującym formacie:Nazwa_opcji="Wartość_opcji"
SimpleViewer-Pro Config Options

SimpleViewer-Pro Config Options

Wsparcie

WP-SimpleViewer jest obsługiwane za pośrednictwem forum internetowego. Przed wysłaniem nowego pytania, trzeba przeszukać forum aby sprawdzić, czy Twoje pytanie nie było już omawiane.

SimpleViewer-Pro Config Options

Embed Options

Option Name Default Value Description
galleryWidth 100% Pixel or percentage width of gallery.
galleryHeight 100% Pixel or percentage height of gallery.
backgroundColor #222222 Gallery background color (hexadecimal color value).
backgroundTransparent FALSE Whether to display the gallery with a transparent background.
useFlash TRUE Whether to use the Flash gallery when possible. We recommend that this option remains at the default value (true). Only set this to false if you want to force the use of the non-Flash gallery for all devices. More details.
useColorCorrection TRUE Whether to use Flash 10's color correction when possible. We recommend that this option remains at the default value (true). Only set this to false if you are experiencing issues with color shifts.

Standard Options

Option Name Default Value Description
title "" Text to display as gallery Title
textColor #FFFFFF Color of title and caption text (hexadecimal color value). Can be overridden by 'titleFontColor', 'captionFontColor' and 'flickrTitleFontColor'.
frameColor #FFFFFF Color of image frame, thumbnail frame, image navigation arrows and thumb navigation arrows (hexadecimal color value).
frameWidth 20 Width of image frame (pixels).
galleryStyle MODERN Gallery Style defines some of the gallery look and feel. Can be:
 • MODERN - Default style.
 • COMPACT- Designed to work for small size galleries such as when embedding in a blog. Overlay caption and button bar.
 • CLASSIC - SimpleViewer v1.9 style.
thumbPosition LEFT Position of thumbnails relative to main image. Can be:
 • TOP
 • BOTTOM
 • RIGHT
 • LEFT
 • NONE
thumbColumns 3 Number of thumbnail columns.
thumbRows 4 Number of thumbnail rows.
showOpenButton TRUE Whether to show 'Open Image in New Window' button and right-click menu option.
showFullscreenButton TRUE Whether to show 'Go Fullscreen' button and right-click menu option.
maxImageWidth 1024 Width of the widest image in the gallery. Used to determine the best layout for your gallery (pixels).
maxImageHeight 768 Height of tallest image in the gallery. Used to determine the best layout for your gallery (pixels).
useFlickr FALSE Whether to use Flickr as the source of the images and text. Set to false for a local gallery. If set to true and no user name or tags are specified, SimpleViewer will fetch Flickr's current most interesting images.
flickrUserName "" The Flickr user name of the photos to display. If this parameter isn't passed then everybody's public photos will be searched. To get your flickr user name, login to flickr and look for the 'signed in as...' text at the top right. You can also get a Flickr username from a Flickr photostream url here (second field down). Example: "felixturner"
flickrTags "" A comma separated list of tags. Photos with one or more of the tags listed will be returned. Example: "jump,smile"

General Options

Option Name Default Value Description
stageBorder 10 Amount of space at edge of gallery in pixels.
stageHPadding 30 Amount of horizontal space between gallery elements in pixels.
stageVPadding 10 Amount of vertical space between gallery elements in pixels.
stageVAlign CENTER Vertical placement of the gallery within the SWF. Can be useful for getting the image flush to the edge of the swf. Can be:
 • CENTER
 • TOP
 • BOTTOM
stageHAlign CENTER Horizontal placement of the gallery within the SWF. Can be useful for getting the image flush to the edge of the swf. Can be:
 • CENTER
 • LEFT
 • RIGHT
lockTopStack TRUE Whether the top stack position and size should be locked, or should move and resize to match to the current image size. Check the layout guide for details.
lockBottomStack TRUE Whether the bottom stack position and size should be locked, or should move and resize to match to the current image size.
enableKeyboardControls TRUE Whether keyboard can be used to control gallery. Keyboard controls are: Image navigation via cursor keys, Home, End, Page Up, Page Down. 'F' key for fullscreen toggle. Space bar for AutoPlay toggle.
enableMouseWheel FALSE Whether mouse scroll wheel can be used to navigate between images. Setting this to true may affect scrolling of the HTML page that contains SimpleViewer. Mouse wheel scrolling may not work on all OS/browser combinations dues to a limitation in the Flash Player.
enableAPI FALSE Whether to enable the JavaScript API.
firstImageIndex 0 Index of image to display when gallery loads. Images are numbered beginning at zero. You can use this option to display a specific number based on the URL (view example here).
randomizeImages FALSE If set to true, images are randomly shuffled each time the gallery is loaded.
enableLooping FALSE Whether navigating or autoplaying beyond the last image loops back to the first image.
dropShadowStrength 1 Strength of drop shadows for buttons. Set to 0 to disable drop shadows.

Main Image

Option Name Default Value Description
maxImageWidth 800 Width of the widest image in the gallery. Used to determine the best layout for your gallery (pixels).
maxImageHeight 600 Height of tallest image in the gallery. Used to determine the best layout for your gallery (pixels).
imageClickMode NAVIGATE Determines what happens when the user clicks on an image. Can be:
 • NAVIGATE - Enables Next/Back image navigation via Image Navigation Arrows.
 • OPEN_URL - Enables left click image to open a URL. Opens optional ‘linkURL’ + linkTarget’ in image tags, or defaults to imageURL. Setting this to true disables image navigation.
 • NONE - Clicking on the main image has no effect.
imageScaleMode SCALE Determines how the main image is scaled to fit the available area.
 • SCALE: Scale large images down to fit Image Area. Will not enlarge images above their actual resolution, ensuring maximum image quality.
 • SCALE_UP: Scale images up and down to fit Image Area.
 • FILL: Scale images up and down to completely fill Image Area. Large images are cropped to fit image area.
 • STRETCH: Stretch image to exactly fit image area, losing image's aspect ratio.
 • NONE: No scaling. Large images are cropped to fit image area.
imagePreloading PAGE Determines how images are preloaded. Also controls if images are kept in memory after being viewed.
 • PAGE - Preloads all images in the current thumbnail page. Unloads all images in the previous thumbnail page.
 • NEXT - Preloads image after currently viewed image. Unloads previously viewed images.
 • ALL - Preloads all images in gallery. Maximum usability. Images never unloaded. Not good for large galleries (image count > 50)
 • NONE - No image preloading. Conserves server bandwidth at cost of slower responsiveness.
imageSmoothing TRUE Whether to smooth resized images. Setting this to 'TRUE' improves resized image quality but uses more CPU resources. If you have a large gallery that is running slowly, setting this to FALSE may help. This setting also applies to background image.
imageFrameStyle SQUARE
 • SQUARE
 • ROUNDED
 • NONE
frameColor #FFFFFF Color of image frame, thumbnail frame, image navigation arrows and thumb navigation arrows (hexadecimal color value). These values can also be set separately (see below).
frameWidth 20 Width of image frame (pixels).
imageCornerRadius 10 Image frame rounded corner radius. Used when 'imageFrameStyle' is ROUNDED.
imageDropShadow FALSE Whether to apply a drop shadow to the main image. Setting this to TRUE may impact performance for large images.
imageTransitionType FADE How to transition between images. Can be:
 • FADE - Old image fades down to background color then new image fades in.
 • CROSS_FADE - Crossfade between old and new image
 • SLIDE - Old Image slides out while new image slides in.
 • FLASH - New image pops in and flashes exposure from white.
 • NONE - No transition. New image pops in.
imageTransitionTime .3 Image transition tween length (seconds)
flashBrightness 2 Brightness value for FLASH transition type. 2 = white, 0 = black, 1 = no flash.
imageHAlign CENTER Horizontal placement of the image within the image area. Can be:
 • CENTER
 • LEFT
 • RIGHT
imageVAlignCENTER Vertical placement of the image within the image area. Can be:
 • CENTER
 • TOP
 • BOTTOM
imageBackColor#000000Color of image Area behind the main imageimageBackOpacity0Opacity of Image Area behind the main image. 0 = transparent. 1 = opaque.  

Image Overlay Options

Option Name Default Value Description
showOverlay HOVER When to show the image overlay.
 • HOVER - when mouse is over the main image.
 • ALWAYS
 • NEVER
showImageNav HOVER When to show the image navigation buttons (arrow buttons that overlay the main image). Can be:
 • HOVER - show buttons when mouse is over the main image
 • ALWAYS
 • NEVER
imageNavStyle CIRCLE Image Navigation Button style. Can be:
 • CURSOR - small arrow that follows cursor.
 • BIG
 • CIRCLE
 • SQUARE
 • CLASSIC
 • TRIANGLE
imageNavScale1Scale of Image Nav buttons.imageNavColor#FFFFFFColor of Image Nav Button Icon.imageNavBackColor#000000Color of Image Nav Button background. Applies for imageNavStyle is CIRCLE, SQUARE.imageNavBackOpacity0.5Opacity of Image Nav Button background. Applies for imageNavStyle is CIRCLE, SQUARE. 0 = transparent. 1 = opaque.imageNavPadding0Spacing between Image Nav Buttons and Image edge.hideOverlayOnTransitionTRUE Whether to hide the overlay on image transitions. Should only be set to false when the image size remains constant, otherwise there may be some jumping on image transition. overlayFadeTime0.3Time to fade up the overlay on image transition in seconds.showBigPlayButtonFALSEShows a big centered play button when gallery first loads. Clicking play button starts autoplay.  

Thumbnails

Controls the image thumbnails.
Option Name Default Value Description
thumbPosition LEFT Position of thumbnails relative to main image. Can be:
 • TOP
 • BOTTOM
 • RIGHT
 • LEFT
 • NONE
thumbColumns 3 Number of thumbnail columns.
thumbRows 4 Number of thumbnail rows.
thumbWidth 75 Width of thumbnail images (pixels).
thumbHeight 75 Height of thumbnail images (pixels).
thumbPadding 8 Space between thumbs (pixels).
thumbFrameColor #FFFFFF Color of thumbnail frames.
thumbFrameHoverColor #FFFFFF Color of thumbnail frames when mouse is hovered.
thumbFrameStyle SQUARE Thumbnail frame style. Can be:
 • SQUARE
 • ROUNDED
 • NONE
thumbCornerRadius 10 Rounded corner radius. Used when 'thumbFrameStyle' is ROUNDED.
thumbFrameWidth 2 Width of frame (pixels). Thumbnail frame sits over thumbnails.
thumbHoverFrameWidth 6 Width of thumbnail frame when mouse is over thumb (pixels).
showThumbVisited TRUE Whether to show the visited dog ear icon when an image has been viewed.
showThumbLoadBar TRUE Whether to show load bar on image load
thumbLoadBarHeight 10 height of thumbnail load bar (pixels).
thumbClickShift 2 Distance thumbnail moves on click (pixels). This value cannot be greater than thumbPadding.
thumbDropShadow TRUE Whether to apply a drop-shadow to the thumbnails.
thumbHAlign CENTER Horizontal alignment of thumbs relative to main image. Used if thumbPosition is TOP or BOTTOM. Can be:
 • CENTER
 • LEFT
 • RIGHT
thumbVAlignCENTERVertical alignment of thumbs relative to main image. Used if thumbPosition is LEFT or RIGHT. Can be:
 • CENTER
 • TOP
 • BOTTOM
thumbPreloadingPAGE How to preload thumbnails.
 • PAGE: Loads all thumbnails in the current thumbnail page.
 • ALL: Preloads all thumbnails in gallery.
thumbLoadBrightness0.7 The brightness of the thumbnail images while they are being loaded. Can be any number between:
 • 0 = Black,
 • 1 = Regular Brightness
 • 2 = White
doThumbPopOutTRUEWhether to show the 'pop-out' animation when a thumbnail loads.changeCaptionOnHoverFALSEWhether to change the caption when a thumb is rolled over.changeImageOnHoverFALSEWhether to change the main image when a thumb is rolled over.  

Thumbnail Navigation Options

Option Name Default Value Description
thumbNavStyle CIRCLE Thumbnail navigation button style. Can be:
 • CIRCLE
 • CLASSIC
 • BIG
 • SQUARE
 • TRIANGLE
 • NUMERIC- small numbered buttons
 • NONE
thumbNavPosition BOTTOM Vertical position of thumbnail nav buttons relative to the thumbnails. Can be:
 • CENTER - left and right of the thumbnails
 • BOTTOM - below the thumbnails.
thumbNavColor #FFFFFF Color of nav button icons.
thumbNavHoverColor #FFFFFF Color of nav button icons on mouse hover.
thumbNavBackColor #000000 Color nav button background.
thumbNavBackOpacity 0.5 Opacity of nav button background. 0 = transparent. 1 = opaque.
thumbNavPadding 10 Spacing between thumbnail nav buttons and the thumbnails.
thumbNavSlideTime 1 Time for the thumbnails to slide between pages (seconds)

Button Bar Options

Option Name Default Value Description
buttonBarPosition STAGE_TOP Position of button bar. Can be:
 • STAGE_TOP - above all other gallery elements
 • TOP - in Top Stack
 • BOTTOM
 • LEFT
 • RIGHT
 • OVERLAY - As part of image overlay
 • NONE
showOpenButton TRUE Whether to show 'Open Image in New Window' button and right-click menu option.
showFullscreenButton TRUE Whether to show 'Go Fullscreen' button and right-click menu option. Note: For fullscreen mode to work the 'allowfullscreen' flash param must be set to true in the HTML doc.
showDownloadButton FALSE Whether to show the download button and the 'Download Image...' right-click menu option. Note that download functionality does not work locally. To use download functionality, upload the SWF to a web server.
showNavButtons FALSE Whether to show the next and back image navigation buttons.
showAutoPlayButton FALSE Whether to show the autoplay button.
showAudioButton FALSE Whether to show the audio toggle button.
showToolTips TRUE Show text tooltips when mouse hovers over button bar buttons.
buttonBarHAlign RIGHT Horizontal alignment of Button bar. Can be:
 • CENTER
 • LEFT
 • RIGHT
buttonBarVAlignTOPVertical alignment of Button Bar. Can be:
 • CENTER
 • TOP
 • BOTTOM
buttonBarPadding10Used if buttonBarPosition is OVERLAYbuttonBarColor#FFFFFFColor of button bar icons.buttonBarHoverColor#FFFFFFColor of button bar icons on mouse hover.buttonBarBackColor#000000Color of button bar background.buttonBarBackOpacity0.5Opacity of button bar background. 0 = transparent. 1 = opaque.buttonBarScale1 Size scaling to apply to button bar. 1 is original size. floatButtonBarFALSEWhether to 'float' the ButtonBar when laying out the gallery. Setting this to true means the ButtonBar height is not counted in stage layouts. This can be useful for tucking in the Button Bar over other stage elements.  

Title Options

Option Name Default Value Description
title "" Text to display as gallery Title
titlePosition LEFT Position of gallery title text relative to main image. Overrides gallery 'titlePosition' option. Can be:
 • TOP
 • BOTTOM
 • RIGHT
 • LEFT
 • OVERLAY_TOP
 • OVERLAY_BOTTOM
 • NONE
titleFontName "Helvetica, Arial,_sans" Comma delimited list of system fonts to use for captions. Note these fonts must be on the user's machine to be displayed. Example: "Helvetica, Arial,_sans"
titleFontColor #FFFFFF Color of title text (hexadecimal color value). Overrides 'textColor'.
titleFontSize 22 Default title font size. Can be overridden by HTML formatting.
titlePadding 0 Padding inside Title Area (pixels).
titleBackColor
#000000 Color of title background (hexadecimal color value). titleBackOpacity0Opacity of title background. 0 = transparent. 1 = opaque.titleWidth200Used for titlePosition is LEFT or RIGHTtitleHeight22Not used if floatTitle is true.titleDropShadowFALSEWhether to display drop shadow on Title text.floatTitleTRUE Whether to 'float' the title when laying out the gallery. Setting this to true means the caption height is not counted in stage layouts and the title height will automatically resize to fit the title text. titleTextAlignmentLEFT Alignment of title text within text area. Can be:
 • LEFT
 • RIGHT
 • CENTER
 

Caption

Option Name Default Value Description
captionPosition LEFT Position of caption relative to main image. Can be:
 • TOP
 • BOTTOM
 • RIGHT
 • LEFT
 • OVERLAY_TOP
 • OVERLAY_BOTTOM
 • NONE
captionFontName "Helvetica, Arial,_sans" Comma delimeted list of system fonts to use for captions. Note these fonts must be on the user's machine to be displayed. Example: "Helvetica, Arial,_sans"
captionFontColor #FFFFFF Color of caption text (hexadecimal color value). Overrides 'textColor'.
captionFontSize 14 Default caption font size. Can be overridden by HTML formatting.
showImageNumber TRUE Whether to show "3/14" image numbers in caption
imageNumberFontSize 12 Image number font size
captionPadding 10 Padding inside caption Area (pixels).
captionTextAlignment LEFT Alignment of caption text within text area. Can be:
 • LEFT
 • RIGHT
 • CENTER
captionBackColor
#000000 Color of caption background (hexadecimal color value). captionBackOpacity0Opacity of caption background. 0 = transparent. 1 = opaque.captionWidth200Used for 'captionPosition' is LEFT or RIGHT. Width of caption area, including padding.captionHeight120 Height of caption area, including padding. captionDropShadowFALSEWhether to display drop shadow on caption text.enableCaptionLinksTRUEWhether to allow clickable hyperlinks in the caption text.floatCaptionTRUE Whether to float the caption when laying out the gallery. Setting this to true means the caption height is not counted in stage layouts.  

AutoPlay

Option Name Default Value Description
autoPlayOnLoad FALSE Whether to automatically start playing when gallery is loaded.
displayTime 5 Number of seconds each image will display in autoplay mode. AutoPlay will always wait for the next image to be loaded before showing it, so this is the minimum display time
showAutoPlayStatus TRUE Whether to show the "AutoPlay ON/OFF" message when user toggles autoplay mode.
goNextOnAutoPlay FALSE Whether to immediately navigate to the next image when the AutoPlay mode is turned on.
autoPlayThumbs TRUE Whether to navigate thumbs to match current image when autoplaying.

Audio

Option Name Default Value Description
audioURL "" Relative or absolute URL for music MP3 file (e.g. "sounds/music.mp3"). Relative paths are relative to the HTML document that contains SimpleViewer. Set to "" for no audio.
loopAudio TRUE Whether to loop the audio forever.
playAudioOnLoad FALSE Whether to automatically start the audio when gallery is loaded.
audioVolume 0.8 Audio volume

Background Image

Option Name Default Value Description
backgroundURL "" Relative or absolute URL to a JPG or SWF to load as the gallery background. Set to "" to disable background image. Relative paths are relative to the HTML document that embeds SimpleViewer.
backgroundScale STRETCH Defines how the background image is scaled to fit the SWF size. Can be:
 • FILL: Scale image up and down to completely fill SWF. Large images are cropped to fit image area.
 • STRETCH: Stretch image to exactly fit image SWF, losing image's aspect ratio.
 • NONE: No scaling.

Watermark

Option Name Default Value Description
watermarkURL "" Relative or absolute URL to a JPG, PNG or SWF to load as the watermark. Set to "" to disable watermark.
watermarkHAlign RIGHT Horizontal alignment of watermark within image. Can be:
 • CENTER
 • LEFT
 • RIGHT
watermarkVAlignBOTTOMVertical alignment of watermark within image. Can be:
 • CENTER
 • TOP
 • BOTTOM
watermarkPadding10Padding around watermark (pixels).watermarkLinkURL""Relative or absolute URL to navigate to when clicking watermark. Set to "" to disable clickable watermark.watermarkLinkTarget_selfTarget window for Watermark link (can be _blank, _parent, _self or _top).

Flickr Options

Option Name Default Value Description
useFlickr FALSE Whether to use Flickr as the source of the images and text. Set to false for a local gallery. If set to true and no user name or tags are specified, SimpleViewer will fetch Flickr's current most interesting images.
flickrUserName "" The Flickr user name of the photos to display. If this parameter isn't passed then everybody's public photos will be searched. To get your flickr user name, login to flickr and look for the 'signed in as...' text at the top right. Example: "felixturner"
flickrTags "" A comma separated list of tags. Photos with one or more of the tags listed will be returned. Example: "jump,smile"
flickrUserId "" Can be used instead of flickrUserName. Get a Flickr User Id here. Example: "48508968@N00"
flickrSetId "" The id of the photoset to return the photos for. (Overrides Flickr username and tags). To get a Flickr set id, go to the set's Flickr page. The id is the last numerical string in the URL. Example: "72157624436414524"
flickrGroupId "" The id of a group who's pool to search. If specified, only matching photos posted to the group's pool will be returned. The first (one) flickrTags can also be used in a group search. Get a Flickr Group Id here. Example: "13813978@N00"
flickrTagMode ALL Defines how multiple tags are combined for flickr tag search. Can be:
 • ALL - use AND combination (image must have all tags to be displayed)
 • ANY - use OR combination (image can have 1 or more tags to be displayed)
flickrSort DATE-POSTED-DESC The order in which to sort returned photos. Defaults to date-posted-desc. The possible values are:
 • DATE-POSTED-DESC
 • DATE-POSTED-ASC
 • DATE-TAKEN-ASC
 • DATE-TAKEN-DESC
 • INTERESTINGNESS-DESC
 • INTERESTINGNESS-ASC
 • RELEVANCE
Note this option does not work for set and group searches which always use the Flickr set display order. To change the image order for a Flickr set.
flickrImageSize LARGE Image size to load from flickr. Can be:
 • MEDIUM - 500 on longest side
 • LARGE - 1024 on longest side (only exists for original images larger than 1280). If the large version does not exist SimpleViewer will fetch the medium version.
 • ORIGINAL - Original uploaded image dimensions. To access the original image size, the Flickr user must have a Flickr Pro Account and the image's privacy must be set to public and its license set to Attribution-NonCommercial-ShareAlike Creative Commons. Check here for more info.
flickrImageCount 50 Number of images to return in a flickr gallery. Can be from 1 to 500. More images take longer to load.
flickrExtraParams A comma separated list of additional parameters to be passed to a tag search. View a list of possible values here. Enter params in this format: "content_type=2,has_geo=1"
flickrShowTitle TRUE Whether to show the Flickr image's title in the caption.
flickrShowDescription TRUE Whether to show the Flickr image's description in the caption.
flickrShowPageLink FALSE Whether to show a link to the Flickr image's photo page in the caption.
flickrPageLinkText "View Photo Page" Text used for the flickr caption page link.
flickrTitleFontName "Helvetica, Arial,_sans" Comma delimited list of system fonts to use for Image Titles. Note these fonts must be on the user's machine to be displayed. Overrides 'captionFontName'. Example: "Helvetica, Arial,_sans"
flickrTitleFontColor #FFFFFF Color of Flickr title text (hexadecimal color value). Overrides 'textColor'.
flickrTitleFontSize 22 Flickr Title font size in caption.

Back Button

Option Name Default Value Description
showBackButton FALSE Whether to show optional back button.
backButtonText < Back Display HTML text for optional back button.
backButtonURL "" Relative or absolute URL to navigate to when clicking back button. If set to "", the back button goes back one page in the browser's history.
backButtonFontColor #FFFFFF Color of back button text (hexadecimal color value).
backButtonFontSize 12 Default back button font size.
backButtonFontName Helvetica, Arial,_sans Comma delimited list of system fonts to use for back button. Note these fonts must be on the user's machine to be displayed. Example: "Helvetica, Arial,_sans"
backButtonBackColor #000000 Color of back button background (hexadecimal color value).
backButtonBackOpacity 0.5 Opacity of back button background. 0 = transparent. 1 = opaque.
backButtonX 10 Position of back button relative to stage left.
backButtonY 10 Position of back button relative to stage top.

Fixed Layout Positions

Option Name Default Value Description
useFixedLayout FALSE Whether to used fixed layout of stage elements, or dynamic resizing based on browser window size
imageAreaX 280 Position of image area relative to stage left.
imageAreaY 60 Position of image area relative to stage top.
imageAreaWidth 500 Width of image area (pixels).
imageAreaHeight 500 Height of image area (pixels).
thumbAreaX 10 Position of thumbnail area relative to stage left.
thumbAreaY 140 Position of thumbnail area relative to stage top.
captionX 10 Position of caption area relative to stage left.
captionY 520 Position of caption area relative to stage top.
titleX 10 Position of title relative to stage left.
titleY 100 Position of title relative to stage top.
buttonBarX 700 Position of button bar relative to stage left.
buttonBarY 10 Position of button bar relative to stage top.

Mobile Player Options

Option Name Default Value Description
mobileShowNav TRUE Whether to display navigation arrows on the Mobile player.
mobileShowThumbs TRUE Whether to display the image thumbnails screen and button.
mobileShowCaption TRUE Whether to display image caption on the Mobile player.
mobileShowPageCount TRUE Whether to display the 'Page 1 of 2' text on the thumbnails screen.
mobileCaptionTextColor #FFFFFF Color of the main image caption text.
mobileThumbsTextColor #FFFFFF Color of the gallery title and page count text on the thumbnails screen.

FlashVar Options [Advanced]

Option Name Default Value Description
galleryURL gallery.xml Relative or absolute URL of the gallery XML file. Relative paths are relative to the HTML page that contains the swf. Useful if you want to load gallery xml data from somewhere other than the default location.
baseURL "" Relative or absolute URL of the gallery folder. Relative paths are relative to the HTML page that contains the swf. Useful when embedding SimpleViewer in a HTML page that is not in the gallery folder. If set, all relative URLs to gallery content (including images, thumbnails and XML) will be relative to this URL. This includes the galleryURL and presetURL options.
presetURL "" Relative or absolute URL of a gallery preset file. Relative paths are relative to the HTML page that contains the swf. Use presetURL to load a preset XML file. This preset file will override the gallery style options. Create a Preset XML file using svBuilder-Pro. Allows multiple galleries to share a common style.
languageCode AUTO Language to use for tooltips and onscreen messages. Can be:
 • AUTO - Language detected automatically from user's system (Recommended).
 • DE - German
 • EN - English
 • ES - Spanish
 • FR - French
 • IT - Italian
 • JA - Japanese
 • NL - Dutch
 • NO - Norwegian
 • PL - Polish
 • PT - Portuguese
 • RU - Russian
 • SV - Swedish
 • ZH - Chinese
languageList "Previous,Next,Start AutoPlay,Stop AutoPlay,Play Audio,Pause Audio,Go FullScreen,Exit FullScreen,Open Image in New Window,Download Image,About,AutoPlay ON,AutoPlay OFF" Used to specify a custom language for ToolTips and onscreen messages. This can be used to specify a language not handled by the languageCode above. Using this option overrides languageCode. Specify text as a comma delimited list as shown left.
preloaderColor #FFFFFF Gallery preloader color (hexadecimal color value).

Dodaj komentarz