Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

Realizacja strony internetowej Krajowego Związku Zawodowych Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych który od 2008 roku zrzesza: diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, sekretarki medyczne, pomoce laboratoryjne i inne osoby zatrudnione w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

DATA: 09.sty.2017

KLIENT:

INFORMACJE

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

KZZPMLD to istniejący od 2008 roku związek zawodowy zrzeszający: diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, sekretarki medyczne, pomoce laboratoryjne i inne osoby zatrudnione w medycznych laboratoriach diagnostycznych, a także osoby, które przeszły na emeryturę, rentę lub stały się bezrobotnymi w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu.

Aktualnie w ramach KZZPMLD działa 26 zakładowych organizacji związkowych oraz 1 międzyzakładowa organizacja związkowa.

WIĘCEJ

Do naszych celów statutowych należą:

  • reprezentowanie i obrona praw i interesów naszych członków,
  • ochrona godności pracowników laboratoriów i podnoszenie świadomości i rangi naszych zawodów zarówno wśród innych zawodów medycznych, jak i w społeczeństwie,
  • prezentacja stanowiska pracowników diagnostyki laboratoryjnej w sprawach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce,
  • działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społeczno-ekonomicznych,
  • kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dążenie do poprawy ich warunków,
  • wyrażanie opinii w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy oraz podejmowanie interwencji i mediacji w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku pracy,
  • podejmowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju oraz adaptacji zawodowej,
  • udzielanie pomocy członkom związku (zasiłki, zapomogi, opieka nad emerytami i rencistami oraz rodzinami zmarłych członków).

TECHNOLOGIA

System zarządzania treścią WordPress

WordPress jest liderem wśród darmowych systemów zarządzania treścią. Jego ogromna popularność wynika z łatwości obsługi, wysokiego poziomu personalizacji oraz skuteczności opcji SEO. Obecnie około 60% wszystkich stron internetowych jest budowanych w oparciu o WordPress.

WordPress jest kompletną aplikacją umożliwiającą łatwą publikację stron w sieci. Jest prosty w obsłudze – nie musisz mieć zaawansowanych umiejętności technicznych, aby zmieniać treści na stronie poprzez panel administracyjny.

ZAKRES PRAC

Kompleksowe podejście

Oferujemy kompleksowe usługi w tworzeniu wizerunku Twojej firmy.

Obszar naszych działań:

IKONY

Podkreślenie najważniejszych elementów
przekazu bez użycia słów.

KOLOR

Dobór kolorów ma ogromne znaczenie w identyfikacji wizualnej, wspomaga kojarzenie marki, sprawia, ze można ją łatwiej odróżnić od konkurencji, podkreśla należyte wartości, które chcemy przekazać klientowi. W naszych projektach kolor ma za zadanie wzbudzić emocje, dostarczać wrażenia i wyrażać osobowość marki.

#004080
RGB 0, 64, 128

#ec2a32
RGB 236, 42, 50

#c9c9c9
RGB 201, 201, 201

#f3f3f3
RGB 243, 243, 243

TYPOGRAFIA

Typografia to środek, za pośrednictwem którego treść tekstu nabiera formy wizualnej. Stworzenie wyrazistego i jednolitego wizerunku przedsiębiorstwa nie jest możliwe bez typografii, która odzwierciedla jej czytelność oraz unikatowy charakter. Kroje pisma wykorzystywane w naszych projektach odznaczają się łatwością użycia, elastycznością, klarownością i czytelnością.

Lato

Light regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Bold regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Tags: CMS, WordPress

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Strona internetowa w usłudze abonamentowej z hostingiem oraz domeną

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy usługę zaprojektowania i utrzymania strony internetowej w abonamencie, hostingiem oraz domeną.